Informatie voor UWV medewerkers

kleinergroter

Bureau VolZin is een landelijk coaching- en re-integratiebedrijf met ruime ervaring in het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van ziekte of handicap.

Re-integratie (jong)volwassenen
Bureau VolZin begeleidt (jong)volwassenen met een chronische lichamelijke aandoening bij het vinden en behouden van passend werk. Ook re-integreert Bureau VolZin (jong)volwassenen die als gevolg van psychische klachten of psychiatrische aandoeningen uit het arbeidsproces zijn geraakt.
Voor cliënten waarbij de stap naar betaald werk nog te groot is, biedt VolZin Werkfit- trajecten.

Iedereen kan participeren
Het uitgangspunt van Bureau VolZin is dat iedereen kan participeren in de maatschappij binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden. VolZin gelooft dat samenwerking en bundeling van expertises leidt tot succesvolle trajecten en bouwt daarom bruggen tussen de cliënt en zijn netwerk, werkgever, school, de arbeidsmarkt, de hulpverlening en het UWV.

Ervaren jobcoaches met verschillende achtergrond
Bureau VolZin bestaat uit een ervaren team van jobcoaches. Een groot deel van de jobcoaches heeft een ergotherapeutische achtergrond. Verder bestaat het team uit jobcoaches met verschillende achtergrond, bijvoorbeeld als maatschappelijk werkende, sociaal pedagogische hulpverlening, verslavingszorg, de forensische psychiatrie maar ook de sales en detailhandel.

Individuele trajecten
De trajecten worden afgestemd op de vraag van de cliënt en de opdrachtgever. Hierbij wordt zowel het proces, einddoel en de menselijke maat voor ogen gehouden.

Diensten Bureau VolZin
Bureau VolZin biedt aan (jong)volwassenen cliënten van het UWV met Wajong-, WIA-, WAO- of ZW-uitkering de volgende diensten:

- Re-integratiediensten inkoopkader 2016-2020:
• Werk fit maken
• Naar werk
- Re-integratiediensten ZW-UWV
- Innovatieve dienstverlening 12 XR. Re-integratie voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel in samen werking met de Edwin van de Sar Foundation
- Jobcoaching

Trainingen
- Training: Aan het Werk?! (Rotterdam, Leiden en Amsterdam)
- Bewegingsprogramma: Vol in Beweging
- Activeringsgroep

Diensten:
Werkfit maken, Naar werk, jobcoaching

werkgevers
werknemers
UWV
UWV
diensten
kwaliteit
contact
over_VolZin