Spring naar content

home > Blogs > Verhaal > Een gezonde werkplek door grondig werkplekonderzoek

Verzuim verminderen, verkorten en voorkomen

Een gezonde werkplek door grondig werkplekonderzoek

Vooraf had ik Yvonne al gemeld dat mijn werkplekonderzoek grondig is,  verder gaat dan snel een stoel en bureau instellen en daarom langer duurt dan een kwartiertje. Tijdens mijn observatie op haar kantoor, bleek dat de instellingen van de stoel niet eens zo verkeerd waren.

Waar komen dan toch die nekklachten vandaan?

Bij het werkplekonderzoek ga ik altijd in gesprek over de manier van werken en de werkbeleving. En wat bleek? Door haar gevoel voortdurend de telefoon te ‘moeten’ opnemen nam ze vrijwel geen pauzes. Daar kwam bij dat ze vrijwel de hele dag achter haar beeldscherm zat. Van houding wisselen was geen sprake.

Appeltje, eitje zou je zeggen. Meer wisselen van houding, pauzes nemen en probleem opgelost. Maar de grootste boosdoener bleek een andere.

Door wat langer te observeren tijdens het werkplekonderzoek viel op dat Yvonne niet blind kon typen en de hele tijd voorover naar het toetsenbord keek. Daarbij bleek dat het leesgedeelte in de bril niet goed afgesteld te zijn, waardoor ze nog eens extra ver voorover moest buigen om de letters op het toetsenbord te zien. Met een constante buiging in de nek gedurende zo’n 8 uur per dag als gevolg. De 15 minuten van alleen het instellen van de werkplek werden meer dan twee uur, maar de oorzaak van de klachten lijkt gevonden.

Advies: snel naar de opticien voor een nieuwe bril en het volgen van een typecursus.

Overbelasting van nek tijdens computerwerk

Ook een vrachtwagen is een werkplek

Het mooie van ons werk vind ik de diversiteit. Werkplekonderzoek doen wij namelijk niet alleen op kantoren maar op allerlei werkplekken. Wij komen op allerlei denkbare en niet denkbare werkplekken. Zo doen we werkplekonderzoeken in fabrieken, rijden we mee in vrachtwagens en onderzoeken we de werkplek van de kapper.

 

Werkplekonderzoek in de zorg

Laatst was ik in een ouderzorginstelling voor een werkplekbezoek. Vanuit mijn achtergrond als ergotherapeut in de ouderenzorg, ben ik bekend met zorgmedewerkers en vooral ook met de belasting waar zij mee te maken hebben. Ik ontmoet daar Marco, een bevlogen verzorgende, die is uitgevallen met fysieke klachten aan zijn schouder. Hij is herstellende, doet op het werk wat hij kan om zijn collega’s te ontlasten, maar sommige taken lukken hem nog niet. Het aantrekken van steunkousen bij zijn bewoners is  nog te zwaar voor hem. Volledig terugkeren naar zijn werk lukt daarom ook nog niet. Op dat moment heb ik besloten om werkplekonderzoek te doen door een dagdeel met hem mee te lopen en op die manier hem letterlijk op zijn werkplek te adviseren.

 

"Tijdens het meelopen op verschillende werkplekken zie je zóveel."

Bij het werkplekonderzoek bij Marco viel het mij op dat in de zorgorganisatie waar hij werkzaam is, maar één manier van het aantrekken van de steunkousen wordt toegepast. Terwijl er zoveel hulpmiddelen en trucjes bestaan om de steunkousen aan te trekken. Na verschillende hulpmiddelen te hebben geprobeerd, bleek dat voor Marco de zogenaamde ‘easy-slide’ het meest werkbaar was voor het aantrekken van de steunkousen bij de ouderen. Met een ‘easy-slide’ alleen, is Marco er nog niet, want er dient een opbouw in werkzaamheden en uren plaats te vinden, maar een goede stap is gezet! Het meekijken op de werkplek werpt zijn vruchten af. De kans op volledige werkhervatting is bij hem nu zeer reëel.

Verzuim verminderen, verkorten en ook voorkomen

Door de werkplek geheel te onderzoeken, het gesprek aan te gaan, mee te kijken tijdens het werk en niet uit te gaan van de standaardnorm, kan veel verbeterd worden en is verzuim te verminderen en te verkorten. En dat geldt voor iedere werkplek, ook preventief!

Kortom, de werkplek bevat veel meer factoren dan wat vooraf wordt gedacht. Investeer in de werknemers, laat iemand meekijken en over de werkplek, -wijze of -houding adviseren. Neem de tijd, dat loont!

De specialisten Werk & Gezondheid van Bureau Volzin komen graag langs voor een werkplekonderzoek om u of uw organisatie te adviseren. Klik HIER voor meer informatie of bel naar 088-2669900 en vraag naar Justin de Keijser

Justin de Keijser, Specialist Werk & Gezondheid-Ergotherapeut

29 juni 2021

Deel dit blog