Spring naar content

home > Blogs > Kennis > Stappenplan Wet verbetering poortwachter

Handig hulpmiddel tijdens twee jaar ziekte

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

Wanneer een werknemer ziek wordt, gaat de Wet verbetering poortwachter in. De kern van deze wet is dat gedurende twee jaar de werknemer en werkgever zoveel als mogelijk doen om terugkeer in eigen werk of ander werk (bij eigen of andere werkgever) mogelijk te maken.  Daarbij heeft de werknemer recht op twee jaar loondoorbetaling tijdens ziekte.

Verkramping versus beweging

Bij deze wet horen vaste processtappen die, zoals wij merken bij onze opdrachtgevers en cliënten, vaak stress en verkramping opleveren. Anderzijds zorgen deze processtappen ervoor dat dat alle partijen actief blijven in het onderzoeken van mogelijkheden en het nemen van (kleine) stappen richting herstel en werk.

Kader

Tijdens de  eerste en tweede spoor trajecten die wij doen, besteden we veel aandacht aan de uitleg van de Wet verbetering poortwachter. Wij beschrijven het als een helder kader waarbinnen van alles moet. Maar binnen dit kader is ruimte voor acceptatie en regie, het ontdekken van mogelijkheden en kansen en het op zoek gaan naar passend werk. Hiermee zeggen we niet dat het makkelijk is en dat dit altijd leidt tot een baan, maar zeggen we wel:

“ Volg het kader (want dat moet nu eenmaal) en gebruik de ruimte”.

Begrijpen hoe het werkt geeft werknemers en werkgevers meer houvast en perspectief.

Handig

Het UWV heeft een handig stappenplan bij ziekte gemaakt. Door de eerste dag van ziekte in te vullen komt er een persoonlijk overzicht van de te nemen stappen voor de werknemer en werkgever.

Stappenplan werkgever  l Stappenplan werknemer

Meer weten over de Wet verbetering poortwachter? Lees hier de werkwijzer van het UWV, versie mei 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3009
Teun uitgesneden

Natascha van Schaardenburgh, Directeur

18 september 2020

Deel dit blog