Re-integratie 1e en 2e spoor voor uw werknemers

kleinergroter

Wanneer één van uw werknemers door ziekte langdurig niet kan werken, bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk om alles te doen aan herstel richting werk. Bureau VolZin helpt u om de werknemer succesvol te re-integreren op het eigen werk of ander werk. Met de aanpak van Bureau VolZin toont u goed en betrokken werkgeverschap en voldoet u aan de Wet ‘verbetering poortwachter’.

Re-integratie spoor 1 en spoor 2?
In het eerste ziektejaar zullen de activiteiten vooral gericht zijn op terugkeer naar eigen werk of een andere functie binnen het bedrijf (spoor 1).
Wanneer terugkeer binnen het bedrijf niet mogelijk is start de re-integratie naar een functie buiten het eigen bedrijf (spoor 2). Dit kan parallel lopen aan het spoor 1 traject. Door tijdig te starten met spoor 2 voorkomt u een loonsanctie van het UWV.

Wat doet Bureau Volzin bij re-integratie trajecten?
Bureau VolZin doet zowel de spoor 1 als de spoor 2 re-integratietrajecten.

Bij spoor 1 richt de re-integratie zich op een zo soepel mogelijke herintreding. Bij langdurige ziekte komen vaak allerlei problemen kijken en is het vaak niet een kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. Een goede ondersteuning van een re-integratiecoach van Bureau VolZin vergroot de kans op een geslaagde terugkeer. Klik hier voor meer informatie over spoor één trajecten.

Wanneer re-integratie niet mogelijk is start spoor 2. De coaches van Bureau VolZin zorgen dat de werknemer weet welke functies en welk type organisatie bij hem past en de werknemer beheerst de vaardigheden om zelfstandig een nieuwe functie te verwerven. Aan het einde van het traject ervaart de werknemer weer regie over zijn leven. Klik hier voor meer informatie over spoor twee trajecten.

Waarom Bureau Volzin?
- Bij Bureau VolZin staat de cliënt centraal. Tegelijkertijd zijn we transparant naar de werkgever en de werknemer toe.
- De aanpak van Bureau VolZin is realistisch en kent geen onhaalbare doelen.
- De coaches van Bureau VolZin hebben verschillende specialisaties en achtergronden. Door de klantvraag af te stemmen op de specialisatie van de coach levert Bureau VolZin maatwerk voor iedere cliënt.

Vragen, interesse of wilt u zich aanmelden?
Bel 088 266 99 00, mail of vul het contactformulier in. We geven u graag meer informatie in een kosteloos oriënterend gesprek.

Locaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Overijssel

<terug naar vorige pagina

werkgevers
werknemers
UWV
UWV
diensten
kwaliteit
contact
over_VolZin