Re-integratie 1e spoor voor uw werknemers

kleinergroter

Wanneer één van uw werknemers door ziekte langdurig niet kan werken, bent u samen verantwoordelijk om alles te doen aan herstel richting werk. Bureau VolZin helpt u om de werknemer succesvol te re-integreren op het eigen werk of ander werk. Met de aanpak van Bureau VolZin toont u goed en betrokken werkgeverschap en voldoet u aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratie spoor 1 en spoor 2?
In het eerste ziektejaar zijn de activiteiten vooral gericht op terugkeer naar eigen werk of een andere functie binnen het bedrijf (spoor 1).
Wanneer terugkeer binnen het bedrijf niet mogelijk is start de re-integratie naar een functie buiten het eigen bedrijf (spoor 2). Dit kan parallel lopen aan het spoor 1 traject. Klik hier voor meer informatie over spoor 2.

Doel re-integratietrajecten spoor 1
Het doel van een 1e spoor traject is dat uw werknemer zo snel mogelijk het werk binnen uw bedrijf hervat. Op de eigen functie of een andere functie binnen uw bedrijf.

Wat doet Bureau VolZin bij re-integratietrajecten spoor 1?
Bureau VolZin heeft expertise op het gebied van fysieke, psychische en sociaal-emotionele belemmeringen in relatie tot werk en past de coaching aan op de behoefte van uw werknemer.

Onderdeel van het 1e spoor traject is onderzoek naar de oorzaak. Afhankelijk van de situatie kiezen we voor arbeidsassessment, loopbaanbegeleiding, functionele capaciteiten analyse (FCE).

Tegelijkertijd starten we met activiteiten die gericht zijn op terugkeer naar werk.
- Individuele coaching gericht op herstel in eigen werk of ander werk binnen eigen organisatie
- Activeringsprogramma: Vol in beweging. Een beweegprogramma gericht op activering voor mensen die nog niet kunnen re-integreren op werk.
- Arbeidstraining: Bewegen naar Werk (multidisciplinair). Een training voor werknemers die binnen 6 weken weer in staat zijn op te gaan bouwen op hun werk. Deze training bevat en beweegprogramma, een groepsprogramma waarin thema’s rondom herstel en werk besproken worden en een coaching on the job. Alleen in Amsterdam.

Waarom Bureau VolZin?
- De loopbaancoaches van Bureau VolZin hebben zeer verschillende achtergronden. Er is altijd een coach die past bij de vragen van uw medewerkers.
- De no-nonsense aanpak van Bureau VolZin. Niet zweven, maar een doelgerichte aanpak.
- De persoonlijke mensgerichte aanpak van Bureau VolZin verhoogt de werktevredenheid van de medewerkers.

Vragen, interesse of wilt u zich aanmelden?
Bel 088 266 99 00, mail of vul het contactformulier in. We geven u graag meer informatie in een kosteloos oriënterend gesprek.

Locaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Overijssel

<terug naar vorige pagina

werkgevers
werknemers
UWV
UWV
diensten
kwaliteit
contact
over_VolZin