Re-integratie 2e spoor voor uw medewerkers

kleinergroter

Wanneer één van uw werknemers door ziekte langdurig niet kan werken, bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk om alles te doen aan herstel richting werk. Bureau VolZin helpt u om de werknemer succesvol te re-integreren op het eigen werk of ander werk. Met de aanpak van Bureau VolZin toont u goed en betrokken werkgeverschap en voldoet u aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratie spoor 1 en spoor 2?
In het eerste ziektejaar zullen de activiteiten vooral gericht zijn op terugkeer naar eigen werk of een andere functie binnen het bedrijf (spoor 1).
Wanneer terugkeer binnen het bedrijf niet mogelijk is start de re-integratie naar een functie buiten het eigen bedrijf (spoor 2). Dit kan parallel lopen aan het spoor 1 traject. Door tijdig te starten met spoor 2 voorkomt u een loonsanctie van het UWV.

Wat doet Bureau VolZin bij re-integratietrajecten spoor 2?
De coaches van Bureau VolZin zorgen dat de werknemer weet welke functies en welk type organisatie bij hem past en de werknemer beheerst de vaardigheden om zelfstandig een nieuwe functie te verwerven. Aan het einde van het traject ervaart de werknemer weer regie over zijn leven.

Bureau VolZin heeft expertise op het gebied van fysieke, psychische en sociaal-emotionele belemmeringen in relatie tot werk en past de coaching aan op de behoefte van de werknemer.

Het re-integratietraject kan, afhankelijk van de vraag van de werknemer de volgende fasen bevatten:
- Regie; de werknemer heeft regie over de ontstane situatie en zijn loopbaan.
- Assessment; persoonlijk profiel en beroepsprofiel. De werknemer heeft inzicht in interesses, mogelijkheden en mogelijke functies/organisaties.
- Werkervaring; de werknemer doet ervaring op door op arbeidstherapeutische basis te werken op een plek die bij hem past.
- Sollicitatiefase; de werknemer maakt een aansprekend CV en LinkedIn profiel, leert netwerken, sollicitatiebrieven schrijven, sollicitatiegesprekken voeren.

Gemiddeld heeft een werknemer één keer in de twee weken een gesprek met de coach. Hierin worden de doelen besproken en de acties die de werknemer heeft gedaan om de doelen te realiseren. Mede door de persoonlijke aanpak is het tevredenheidspercentage van spoor 2 trajecten hoog.

Bureau VolZin kent de wet verbetering poortwachter en weet wat uw verplichtingen zijn. Wij helpen u om te voldoen aan de eisen die het UWV stelt.

Vragen, interesse of wilt u zich aanmelden?
Bel 088 266 99 00, mail of vul het contactformulier in. We geven u graag meer informatie in een kosteloos oriënterend gesprek.

Locaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Overijssel

<terug naar vorige pagina

werkgevers
werknemers
UWV
UWV
diensten
kwaliteit
contact
over_VolZin