Training; De zorgprofessional op de re-integratiemarkt

kleinergroter

Binnen en buiten de geijkte kaders van de zorg liggen volop kansen. Nieuwe toepassingen van gezondheid en nieuwe markten. Steeds meer zorgprofessionals tonen belangstelling voor de re-integratiemarkt. Een vakgebied bij uitstek voor ondernemende en grensverleggende zorgprofessionals.

Meerwaarde
Ellen Weustink (Weustink&Partners) en Natascha van Schaardenburgh (bureau VolZin) zijn ergotherapeut en re-integratiespecialist. Vanuit hun bedrijf begeleiden zij cliënten op het werk en bij terugkeer naar werk. Dagelijks ervaren zij dat hun achtergrond in de gezondheidszorg van grote waarde is bij re-integratie, jobcoaching en andere vragen rondom arbeid. Cliënten met een arbeidshandicap, zieke werknemers, werkzoekenden en werkgevers hebben baat bij hun insteek, gericht op creëren van mogelijkheden in beperkende omstandigheden.

Marktverkenning
Ellen en Natascha hebben hun expertise gebundeld. Sinds 2008 verzorgen zij met succes de training 'De ergotherapeut op de re-integratiemarkt'. Door de groeiende vraag van ergotherapeuten uit verschillende sectoren en de behoefte aan verdieping is de training vernieuwd en uitgebreid.
Je leert de wereld van re-integratie kennen en ontwikkelt mogelijkheden om daarbinnen actief te worden. In vijf dagen leer je de hoofdlijnen van wet- en regelgeving kennen, ga je werken met methodieken om trajecten uit te voeren en weet je hoe je een stevige positie op de re-integratiemarkt kunt verwerven

Programma
De markt
• Re-integratie vanuit ziekte (Wet Verbetering Poortwachter) en vanuit arbeidsongeschiktheid(UWV)
• Wet- en regelgeving
• Rechten en plichten: trajectduur, rapportages, protocollen

De inhoud
• Trajectopbouw en fasering
• Werkmateriaal
Bedrijfsvoering
• Cliënten, opdrachtgevers en financiering
• Positionering op de re-integratiemarkt
Je ontvangt een map met documentatie over regelgeving, erkenning door het UWV, methodiek en werkwijzen.

Waar, wanneer, wat kost dat?
De volledige training bestaat uit 5 trainingsdagen en twee supervisiebijeenkomsten verdeeld over ongeveer 9 maanden.
Klik hier voor de eerst volgende trainingsdata.

De training vindt plaats in Rotterdam.
Deelname kost voor het hele programma van 5 dagen € 1850,00 excl. BTW. Deze prijzen zijn inclusief twee supervisiebijeenkomsten, lunch en trainingsmap en levert 75 gecertificeerde punten voor het kwaliteitsregister op.

Meer weten of aanmelden?
Direct aanmelden? Klik hier
Ben je geboeid en wil je meer weten? Wel interesse maar geen ergotherapeut?
Bel Ellen Weustink op 06 15 647 562 of 010 470 77 74
Natascha van Schaardenburgh op 06 43 822 622 of 088 266 99 00
of stuur een email naar: natascha@bureauvolzin.nl

Locatie: Zuid-Holland

<terug naar vorige pagina

werkgevers
werknemers
UWV
UWV
diensten
kwaliteit
contact
over_VolZin