Spring naar content

home > Duurzame Inzetbaarheid > Coaching > Paardencoaching

Coachingsvragen met paarden

Paardencoaching

Niet praten in een benauwde spreekkamer, maar doen en ervaren in de open lucht, met behulp van paarden. De dieren reageren niet op wat er wordt gezegd, alleen op wat iemand uitstraalt en doet: dát maakt een paardencoachsessie uniek. Voor veel mensen is dit een prettige manier om tot nieuwe inzichten te komen. Bureau VolZin zet hiervoor ervaren coaches in, die de sessies op een rustige, betrokken en niet-zweverige manier leiden.

Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel bij het coachen van mensen. Hierbij wordt het spiegelend vermogen van het paard ingezet en wordt gebruik gemaakt van de natuur van het paard als vluchtdier en het leven in een kudde. Tijdens de coaching reageert het paard met zijn lichaamshouding en bewegingen op emoties, non-verbale communicatie en lichaamshouding van de persoon.

De coach gaat vervolgens met de cliënt in gesprek over welke signalen het paard geeft en wat er in het contact met het paard gebeurt. Daarbij wordt steeds de koppeling gemaakt met het dagelijks leven en de werksituatie. Met ondersteunende vragen en kleine opdrachten blijft de coach eerlijk aan het paard en degene die gecoacht wordt. Met andere woorden: het gedrag van het paard wordt niet ‘ingevuld’. De interactie met het paard biedt een opening om een gesprek aan te gaan, geeft feedback op iemands handelen of legt patronen bloot.

Door de omgeving in de buitenlucht, met paarden die in kuddes leven, kan een gesprek een heel andere richting op gaan dan als het puur van mens tot mens in een spreekkamer zou worden gevoerd.

Voor wie is paardencoaching?

Paardencoaching is voor mensen met een concrete coachingsvraag – zowel individueel als in teamverband. Het kan een onderdeel zijn van een bestaand re-integratie- of coachingstraject of op zichzelf staan. De sessies worden geleid door een ervaren Specialist Werk & Gezondheid die jarenlang de interactie tussen mens en paard bestudeerd heeft.