Spring naar content

home > Duurzame Inzetbaarheid > Dialoog: Tafel van de toekomst

Samen in gesprek over gezond en plezierig werken

De Tafel van de toekomst©

Wat vinden werknemers belangrijk als het gaat om goed en gezond werken, nu en in de toekomst? En strookt dat eigenlijk wel met de normen en waarden van het bedrijf? Om daar inzicht in te krijgen, ontwikkelde Bureau VolZin ‘de Tafel van de toekomst’: een laagdrempelige speldag om duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf bespreekbaar te maken en richting te geven.

 

Duurzame inzetbaarheid bottom-up

Wat hebben medewerkers nodig om in de toekomst goed en gezond te kunnen blijven werken? Een bedrijf kan daar zelf een koers voor uitzetten, maar beter én duurzamer is het als de organisatie en medewerkers samen de richting bepalen. Een eerste stap daartoe is de ‘Tafel van de toekomst’©, een workshop in spelvorm ontwikkeld door Bureau VolZin. Op een gezellige, laagdrempelige manier kunnen de medewerkers verwoorden wat ze nodig hebben in hun werk en hoe dat matcht met de doelstellingen van het bedrijf. Wat gaat er goed binnen de organisatie en wat kan er beter?

Door het gesprek aan te gaan en naar elkaar te luisteren, wordt iedereen zich bewust van onderwerpen die voor werkgever en werknemer belangrijk zijn. Op deze manier ontstaat er eigenaarschap door de hele organisatie heen en kunnen de eerste stappen worden gezet.

Hoe verloopt de Tafel van de toekomst©?

Medewerkers van een afdeling of team gaan samen aan een mooi gedekte tafel zitten en doen samen verschillende rondes in spelvorm. Met concrete opdrachten wordt aangekaart wat zij van de onderwerpen vitaliteit & gezondheid, kennis & loopbaan, werkplezier of flexibiliteit & mobiliteit van het bedrijf vinden. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of ze het eens/oneens zijn met stellingen, wordt het Huis van werkvermogen ingevuld, en wordt gevraagd aan medewerkers op welke manier ze zelf invloed ervaren.

Hoe het spel er precies uitziet, is afhankelijk van het bedrijf en type werk dat de medewerkers doen. Het is altijd bedoeld om de dialoog aan te zwengelen om samen tot een inzicht te komen: wat vinden we samen belangrijk, hoe staat het er nu voor en wat gaan we als eerste aanpakken?

Tijdens de Tafel van de toekomst© wordt onder andere gebruik gemaakt van het instrument: In Dialoog over Duurzame Inzetbaarheid©. Dit instrument is ontwikkeld door Marc Gersen van het lectoraat HRM, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Voor wie is de Tafel van de toekomst© ?

Bureau VolZin heeft de Tafel van de toekomst© onder andere al georganiseerd voor aannemers, directieleden, casemanagers, procesbegeleiders en timmerlieden: voor iedereen is de tafel een prikkelende, gezellige en boeiende speldag.

 

Group 3

Mijn vader was timmerman. En ik ben timmerman. Het zit gewoon in mijn DNA. Een mooier beroep bestaat voor mij niet niet. Daarom goed om een keer stil te staan bij hoe ik dit werk tot aan mijn pensioen kan blijven doen."

Group 3

"Wij kijken met plezier en inspiratie terug op jullie verzorgde training. Een aanrader” Richard, directeur van SKN-bouw"

Group 3

"Door deze dag weten wij wat goed gaat en waar wij met onze werknemers meer aandacht aan kunnen besteden. Door de werknemers aan het woord te laten kwamen er punten naar boven waar wij nooit aan hadden gedacht." HR-medewerker van een adviesbureau