Spring naar content

home > Duurzame Inzetbaarheid > Huis van werkvermogen

Metafoor voor een stevige organisatie

Het Huis van werkvermogen

Gezonde en gemotiveerde werknemers, nu en in de toekomst. Dat wil elke werkgever, maar hoe weet je of ze dat zijn en of ze inzetbaar blijven? Bij Bureau VolZin gebruiken we in zulke gevallen het ‘Huis van werkvermogen’ als vertrekpunt, een model om samen te bouwen aan een stevige organisatie.

Wat is het Huis van werkvermogen?

Met ‘werkvermogen’ bedoelen we de mate waarin een medewerker lichamelijk en mentaal in staat is zijn werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst. De Finse professor Dr. Juhani Ilmarinen vergelijkt het gezamenlijke werkvermogen van individuele medewerkers, de organisatie en de factoren die hier invloed op hebben, met een huis. Kijk HIER voor een animatie over het huis van werkvermogen.

Een stevig huis van werkvermogen ontstaat wanneer de eerste drie verdiepingen – die staan voor wat de werknemer kan en wil – in evenwicht zijn met de vierde verdieping – die aangeeft wat de organisatie verlangt. Het dak, dat staat voor werkvermogen, is pas stevig verankerd als alle verdiepingen in orde zijn. Is een verdieping aan renovatie toe, dan wordt het werkvermogen minder. De trap in het huis laat zien dat de verdiepingen elkaar beïnvloeden. Ook factoren buiten de werkomgeving hebben invloed op werkvermogen zoals familie en vrienden, maar ook maatschappelijke en technologisch ontwikkelingen. Een goed evenwicht tussen organisatie en werknemer verlaagt het ziekteverzuim en verhoogt het werkplezier.

Door zicht te krijgen op de verdiepingen en de factoren van buitenaf, wordt op individueel en/of organisatieniveau helder waar op ingezet kan worden. Het model is een handige kapstok om het gesprek binnen uw organisatie aan te gaan.

Wat doet Bureau VolZin op het gebied van werkvermogen?

We kunnen het werkvermogen van individuele werknemers of de hele organisatie meten, zodat u zicht krijgt hoe het ervoor staat met uw organisatie. Van hieruit kunt u een gericht plan maken om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Ook verzorgen we incompany workshops voor managers en HR-professionals over het huis van Werkvermogen.