Spring naar content

home > Duurzame Inzetbaarheid > Meten werkvermogen (Personal radar & WAI)

Toekomstbestendig door meten

De Personal Radar: werkvermogen in kaart gebracht

Hoe houdt u uw werknemer gezond, gelukkig en productief aan het werk? Met de Personal Radar meet Bureau VolZin het werkvermogen en werkplezier van een individuele werknemer of de hele organisatie. Met dat inzicht kunt u vervolgens bouwen aan een stabiele en future-proof organisatie.

Meten is weten

Met ‘werkvermogen’ bedoelen we de mate waarin een medewerker lichamelijk en mentaal in staat is zijn werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst. De Finse professor Juhani Ilmarinen stelde het gezamenlijke werkvermogen van individuele medewerkers, de organisatie en de factoren die hier invloed op hebben, voor als een ‘Huis van werkvermogen’.

Op deze infographic wordt het Huis van Werkvermogen uitgelegd.

 

Klik hier voor meer uitleg over dit model.

Door het werkvermogen en ook de mate van werkplezier inzichtelijk te maken weet u op welk vlak het goed gaat binnen de organisatie en welke factoren binnen het bedrijf meer aandacht behoeven.

 

 

Waarom zou u het werkvermogen meten?

 • Meten geeft zicht op waar het goed gaat en ook op de verborgen risico’s;
 • Toekomstig verzuim en daarmee ook de kosten zijn hiermee te voorspellen;
 • Het bedrijf verkrijgt belangrijke stuurfactoren om het werkvermogen positief te beïnvloeden;
 • Door werkvermogen te verbeteren vermindert verzuim, wordt het werkgeluk groter en neemt de productiviteit toe binnen uw bedrijf toe;
 • De medewerker kan aan de hand van zijn persoonlijke rapportage zelf actief stappen zetten;
 • Het meten van werkvermogen is een goede start voor een dialoog over duurzame inzetbaarheid.

Personal Radar gaat verder dan WAI

Om werkvermogen en werkplezier te kunnen meten heeft Prof. Dr. Juhani Ilmarinen de Personal Radar ontwikkeld. Dit is een doorontwikkelde versie van de Work Ability Index (WAI) waarbij alleen werkvermogen wordt gemeten.

Het Huis van werkvermogen is hierbij vertaald naar een vragenlijst. Alle vragen gaan over de verschillende verdiepingen van het huis en de balans tussen werk en privé.

Uw werknemers ontvangen na het invullen van de digitale vragenlijst een individuele score op:

 • gezondheid en functionele mogelijkheden;
 • balans tussen kennis en vaardigheden, en de inzet van de medewerker;
 • balans tussen energiebronnen en de eisen van het werk (houding en motivatie);
 • balans tussen de eisen van het werk en de inzet van de medewerker (denk aan organisatie van het werk, werkomstandigheden, management & leiderschap);
 • balans tussen werk, familie en vrijetijdsbesteding;
 • hun werkvermogen en suggesties om deze positief te beïnvloeden.

Deze uitkomst is persoonlijk en alleen voor uw werknemer. Wij adviseren de werknemer de uitkomsten te bespreken met u, een bedrijfsarts of met een van onze specialisten om zo tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

U ontvangt een groepsrapportage bij 15 of meer deelnemers, waarmee u inzichtelijk krijgt hoe het staat met het werkvermogen en werkplezier binnen uw bedrijf. Deze groepsrapportage kunt u als vertrekpunt gebruiken om samen met uw medewerkers in dialoog gaan (de Tafel van de toekomst) of om samen te bepalen met welke gebieden u en uw medewerkers aan slag willen gaan om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

 

Relevante pagina's

Group 3

Meten geeft zicht op de verborgen risico’s en op wat goed gaat.

Group 3

De uitkomst van de meting geeft richting om het werkvermogen te verbeteren.

Group 3

Verbeteren werkvermogen vermindert verzuim, vergroot werkgeluk en productiviteit.