Spring naar content

home > Duurzame Inzetbaarheid > SLIM-subsidie

Zin in leren en ontwikkelen

De SLIM-regeling voor uw bedrijf

Een leven lang leren is meer dan ooit nodig – niet alleen omdat technologische ontwikkelingen snel gaan, maar ook omdat we langer blijven werken. Een ooit gekozen beroep kan veranderen of zelfs verdwijnen: een bedrijf of werknemer kan de ogen hier niet voor sluiten. Om te blijven leren en ontwikkelen in het MKB verstrekt de overheid de SLIM-subsidie. Bureau VolZin kan u op verschillende manieren helpen deze regeling in te zetten voor uw bedrijf.

Wat houdt de SLIM-regeling in?

Met een SLIM-subsidie kan een ondernemer het eigen bedrijf of de werknemers aandacht geven op vier gebieden:

  • Doorlichting van de onderneming.
  • Loopbaan- en ontwikkeladvies.
  • Ontwikkelen van een methode om een lerend klimaat vanzelfsprekend te maken.
  • Het bieden van een praktijkleerplaats.

Klik hier voor meer informatie over de SLIM subsidie vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bureau VolZin kan de regeling voor de eerste drie gebieden inzetten in uw bedrijf

Doorlichting van de onderneming: Samen veranderen en ontwikkelen

Allereerst helpen we u uw vraagstelling helder te krijgen. We schrijven een plan van aanpak en vragen de subsidie aan. Daarna gaan we samen aan de slag gaan om leren en ontwikkelen binnen de organisatie vanzelfsprekend te maken. Veranderen en ontwikkelen doe je samen, daarom betrekken wij vanaf het begin de medewerkers bij dit proces. Moeten ‘leren’ stuit misschien op verzet, omdat hier vaak ‘studeren’ onder wordt verstaan. Maar blijven leren betekent ook: geprikkeld en nieuwsgierig blijven, elkaar willen helpen of nadoen of reflecteren op het eigen werk. In zo’n klimaat blijft uw onderneming toekomstbestendig, blijven uw medewerkers inzetbaar en productief en bent u aantrekkelijk voor nieuw personeel.

Doorlichting van de onderneming: Plan voor toekomst bestendig bedrijf

Met verschillende gesprekken (bijvoorbeeld door de Tafel van de Toekomst, analyses (arbeidsmarkt en personeelsbestand) en metingen (Personal Radar), onderzoeken wij waar uw bedrijf en uw medewerkers nu staan in relatie tot ontwikkelingen in de markt. Daarna komen we samen met uw medewerkers tot een concreet en haalbaar plan waarmee direct gestart kan worden.

Loopbaan- en ontwikkelingsadvies

Individuele medewerkers kunnen bij de loopbaancoaches van Bureau VolZin terecht voor de duurzaam inzetbaarheidsanalyse, een algehele loopbaan- en vitaliteitscheck. Hierbij worden employability (wendbaarheid op de arbeidsmarkt), werkvermogen en vitaliteit onderzocht in relatie tot uw organisatie en de ontwikkelingen in de markt.

Voor werknemers zijn dit stimulerende en energiegevende gesprekken die hen meer regie over hun loopbaan, leven en gezondheid geven. Werkgever en werknemer delen zo de verantwoordelijkheid om voor nu en in de toekomst inzetbaar te blijven. Samen werken ze verder aan een succesvolle organisatie.

Een vanzelfsprekend ontwikkelklimaat

Bureau VolZin helpt u bij het ontwikkelen van een lerend klimaat. Als uw onderneming de leerbehoeften helder heeft en de medewerkers betrokken zijn bij dit veranderproces, is het goed om dit lerende klimaat vast te houden en voort te zetten. De methode waarmee hangt af van uw wens en noodzaak. Zo hebben medewerkers met computerwerk heel andere behoeften dan bijvoorbeeld medewerkers op een logistieke afdeling. Maar voor al onze methodes geldt: ze zijn altijd praktisch en direct toepasbaar.

Group 3

Samen veranderen en ontwikkelen

Group 3

Plan voor een toekomst bestendig bedrijf

Group 3

Loopbaan-
en ontwikkelingsadvies