Kwaliteit

kleinergroter

Voor Bureau VolZin zijn tevreden klanten en opdrachtgevers belangrijk. Dit bereiken we door een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te leveren. Daarom investeert Bureau Volzin in haar medewerkers. Alle coaches zijn minimaal HBO opgeleid en we investeren in onze medewerkers, door opleidingen, trainingen en seminairs zodat zij hun kennis op peil kunnen houden.


Kwaliteit is gewaarborgd
Bureau VolZin voldoet aan de eisen van Blik op Werk en TÜV Nederland en is daarmee houder van het Blik op Werk Keurmerk. Jaarlijks wordt getoetst of de dienstverlening nog voldoet aan de kwaliteitseisen.

Diensten zijn inzichtelijk
Door het Blik op Werk keurmerk is kwaliteit gewaarborgd, zijn de diensten inzichtelijk en kan iedereen de tevredenheidscijfers inzien.

Bureau VolZin is lid van de beroepsvereniging voor ergotherapeuten, de Nederlandse orde van beroepscoaches en de beroepsvereniging Jobcoaches.

werkgevers
werknemers
UWV
UWV
diensten
kwaliteit
contact
over_VolZin