Spring naar content

home > Re-integratie > Werkgevers – Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter voor werkgevers

Passend werk voor uw werknemers

Wanneer een van uw werknemers ziek wordt, wilt u er als werkgever alles aan doen zodat hij of zij weer aan het werk kan. Samen werkt u aan herstel of gaat u op zoek naar ander passend werk. Langdurige ziekte is voor een medewerker erg vervelend, maar ook voor een werkgever kan dit zorgen of extra drukte met zich meebrengen. Uiteraard wilt u uw personeel zoveel mogelijk behouden. De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat iemand moet herstellen in werk. Bureau VolZin kan die taak voor u overnemen.

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

Als uw medewerker ziek is, is het de bedoeling vanuit de wetgeving dat hij zo snel en zo goed mogelijk weer aan het werk kan. Dat kan de terugkeer zijn naar het eigen werk of een andere functie binnen de eigen organisatie (Spoor 1) of ander werk bij een andere organisatie (Spoor 2). Bureau VolZin ondersteunt u bij het uitvoeren van deze Wet verbetering poortwachter. U weet hierdoor zeker dat u de wet- en regelgeving op de juiste manier volgt en toont tegelijkertijd goed werkgeverschap.

Coachen naar passend werk

Bureau VolZin coacht werknemers bij het vinden van passend werk wanneer zij door persoonlijke en/of werkgerelateerde omstandigheden vastlopen in hun werk. Samen met u bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de werknemer een nieuwe start te bieden; binnen of buiten het bedrijf.

Persoonlijk en no-nonsense

Wij maken een plan van aanpak waarin zowel werkgever als werknemer zich kan vinden. Het is belangrijk dat we aansluiting zoeken en de partijen op weg helpen. Met een positieve insteek krijgen we alle neuzen dezelfde kant op. Onze werkwijze is niet alleen persoonlijk, maar ook no-nonsense en resultaatgericht.

Wat zeggen klanten over Bureau VolZin?

“We hadden vraag naar gespecialiseerde hulp voor begeleiding van medewerkers met niet-aangeboren hersenletsel en met complexe psychische problematiek. Bureau VolZin biedt persoonlijke en gespecialiseerde ondersteuning van hoge kwaliteit. We hebben met Bureau VolZin goede ervaringen en resultaten geboekt.”
Margreet, Stafmedewerker personeel RVKO

“De Specialisten Werk & Gezondheid van Bureau VolZin pakken elke Spoor 1 en Spoor 2 traject zorgvuldig en serieus op. De begeleiding is met oog en hart voor de medewerker, die op betrokken wijze wordt ondersteund en gecoacht, zowel zakelijk als op persoonlijk vlak. De Specialisten gaan vanuit hun paramedische achtergronden veel verder dan alleen het sollicitatieproces en geven medewerkers praktische handvatten voor om te gaan met hun beperkingen.”
Desirée, Loopbaanadviseur, Team loopbaanontwikkeling Amsterdam UMC

Group 3

“Bureau VolZin biedt persoonlijke en gespecialiseerde ondersteuning van hoge kwaliteit”

Group 3

“De begeleiding is met oog en hart voor de medewerker, die op betrokken wijze wordt ondersteund en gecoacht”

Group 3

“De specialisten gaan vanuit hun paramedische achtergronden veel verder dan alleen het sollicitatieproces”