Skip to content

home > Re-integratie > Werkgevers – Wet verbetering poortwachter > Compensatieregeling transitievergoeding

Ook nog met terugwerkende kracht

Compensatieregeling transitievergoeding

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte betaalt u als werkgever 2 jaar lang het salaris van uw zieke werknemer door. Na 2 jaar mag u meestal de overeenkomst beëindigen en wordt er door u een transitievergoeding betaald. Voor veel werkgevers valt dit best zwaar. Gelukkig is sinds 1 april 2020 de compensatieregeling transitievergoeding van kracht, waarmee u een deel van de transitievergoeding vergoed krijgt. Dit geldt ook nog voor dienstverbanden die beëindigd zijn op of na 1 juli 2015.

De aanvraag voor de compensatieregeling – periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020- moet vóór 30 september aanstaande ingediend zijn bij het UWV. Daarom hebben wij e.e.a. voor u op een rijtje gezet. Wel zo makkelijk. Alle informatie is afkomstig van de UWV-website. Hierop vindt u de exacte richtlijnen, voorwaarden en ook de kleine lettertjes.

Wanneer komt u in aanmerking voor compensatieregeling transitievergoeding?

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de compensatieregeling transitievergoeding dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • Het dienstverband is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U keerde de werknemer een transitievergoeding uit.

Klik hier voor meer details.

In 3 stappen compensatie aanvragen

Stap 1

Controleer de instellingen van e-herkenning en/of vraag deze aan. Voor de aanvraag heeft u een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/Indienen ontslagaanvraag’.

Houd er rekening mee dat de aanvraag e-herkennning ook wat tijd in beslag neemt. Begin hier dus op tijd mee.

Stap 2

Upload het aanvraagformulier en de bewijsstukken in het werkgeversportaal van het UWV. Klik hier voor de noodzakelijke documenten.

Stap 3

Vraag de compensatie aan.

Heeft u de e-Herkenning en de bewijsstukken, dan kunt u de aanvraag doen via de oranje button op deze pagina.

Het is handig om voordat u inlogt dit stroomschema ter voorbereiding door te lopen. Dan weet u zeker dat u alle gegevens bij de hand heeft voordat u de online aanvraag indient.

Tijdigheid en vervolg

Het verloop van de beoordeling  hangt af van wanneer u het dienstverband met uw langdurig zieke werknemer beëindigd is:

Tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 de transitievergoeding volledig betaald:

  • Indienen aanvraag door werkgever voor 30 september 2020.
  • Beslissing UWV binnen 6 maanden of u recht heeft op de compensatieregeling transitievergoeding.
  • Betaling vergoeding door UWV binnen 6 weken na de beslissing

Op of na 1 april 2020 de transitievergoeding volledig betaald:

  • Indienen aanvraag door werkgever uiterlijk 6 maanden na uitbetaling transitievergoeding.
  • Beslissing UWV binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag.
  • Betaling vergoeding door UWV  binnen 6 weken na de beslissing

Alle communicatie over de compensatie van de transitievergoeding ontvangt u via het werkgeversportaal.

U ontvangt in ieder geval de ontvangstbevestiging en de beslissing. Maar het kan ook een brief zijn waarin het UWV u om extra informatie vraagt.

De hoogte van de compensatie transitievergoeding?

Meestal is de compensatie lager dan de transitievergoeding die u aan uw werknemer betaalde. Maar nog steeds zeker de moeite waard. Meer weten over de hoogte van de transitievergoeding? Klik hier.

 

Re-integratie

Is het na periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer tijd om terug te keren naar het arbeidsproces?

Bureau VolZin biedt voor elke situatie een passend re-integratietraject. Met onze jarenlange ervaring en expertise bieden wij maatwerk op elk gebied.

Wat kunnen wij voor u betekenen bij re-integratie?

Bureau VolZin begeleidt en ondersteunt werknemers, werkgevers en werkzoekenden bij het re-integratieproces naar eigen werk, ander werk of weer aan het werk. Wij werken hierbij nauw samen met werkgevers, het UWV, gemeenten en revalidatiecentra en hebben een breed professioneel en zakelijk netwerk.