Spring naar content
Deskundige begeleiding bij opbouw in werk

Re-integreren na COVID-19

Wist u dat?

  • 90% van de mensen zijn drie weken na de coronabesmetting genezen
  • 10% zijn na 3 maanden genezen
  • 1 % mensen houdt langdurige klachten na een corona infectie
  • 0,5 % blijkt na een half jaar nog steeds klachten te ervaren
  • De aanhoudende klachten na COVID-19 wordt Long COVID genoemd. “Long” staat voor het Engelse “langdurig”.

Fitte jonge werkenden

Gelukkig herstellen de meeste van COVID-19, slechts een kleine groep mensen houdt klachten en heeft problemen met het hervatten van werk. Opvallend is dat binnen deze kleine groep, veel voorheen fitte jonge werkende mensen betreft die midden in leven stonden. De coronaklachten waren aanvankelijk mild, zijn niet opgenomen geweest in een ziekenhuis en hebben nu moeite om weer volledig te re-integreren in het werk.

Diversiteit aan klachten hebben invloed op werk

COVID-19 kan schade geven aan longen, hart, hersenen en andere organen. De klachten die hierdoor optreden verschillen per persoon.

Regelmatig voorkomende aanhoudende klachten:

vermoeidheid, inspanningsintolerantie (moeite hebben met fysieke en mentale inspanning), benauwdheid, spierpijn,  spierzwakte, verlies van reuk en smaak, hartproblemen en cognitieve problemen (bijvoorbeeld geheugen en concentratie). Ook kunnen mensen brain fog ervaren: een mistig hoofd.

Bij sommige mensen is sprake van ernstige neurologische aandoeningen.

Genoemde coronaklachten hebben invloed op de aanwezigheid op het werk en uitvoering van het werk. Het lukt niet iedereen om aan het werk te komen of te blijven.

Opleving van coronaklachten door inspanning

Na een periode van ziek thuis te zijn geweest gaan werknemers meestal weer succesvol aan het werk. Echter een aantal werknemers, wordt na een goede start, overvallen door periodes van sterke terugval. Terugval in energie en zelf een opleving van coronaklachten. Dit wordt “post exertional malaise” genoemd en is het gevolg van fysieke en mentale inspanning. Ook kunnen de klachten per dag en moment sterk verschillen.

Bij veel mensen vanuit de eerste golf (maart-juni 2020) is geen officiële diagnose van corona vastgesteld. Mede omdat de klachten niet altijd meer aantoonbaar zijn met medisch onderzoek, worden de klachten niet altijd serieus genomen. Met overbelasting als gevolg, wat averechts effect heeft op het herstel en mensen soms al ruim 1 jaar ziek gemeld zijn.

Maatwerk

De klachten die mensen langdurig overhouden zijn verschillend. Daar komt bij dat het herstel vaak ook nog eens grillig is. Van (bijna) volledig aan het werk naar weer (bijna) helemaal uitgevallen. Van goede dagen naar slechte dagen.

Maatwerk is daarom van groot belang, met ondersteuning die afgestemd is op de problemen en behoefte van de persoon die deze langdurige coronaklachten heeft.

Haalbare doelen stellen, geleidelijk taken en werkzaamheden opbouwen, passend bij de energie die iemand heeft. Dit vraagt tijd, energiemanagement en deskundige begeleiding van een ergotherapeut.

Bij energiemanagement maakt een werknemer met begeleiding van een ergotherapeut inzichtelijk welke werkzaamheden hij heeft gedaan, wat dit heeft gekost en wat de hersteltijd hiervan is. Met dit inzicht kan een passende dag/week indeling gemaakt worden die uitgaat van de balans tussen beschikbare energie, werk en privé. Ook het stellen van haalbare doelen draagt bij aan geleidelijk herstel. Door de lat op reële te hoogte te leggen wordt de kans op herstel vergroot.

Wat kan Bureau VolZin voor u betekenen?

Voor de begeleiding van werknemers met Long-COVID zetten wij onze Specialisten Werk & Gezondheid met een ergotherapeutische achtergrond in.

Aan de hand van een oriënterend gesprek met de werknemer en werkgever wordt een plan op maat gemaakt, passend bij de werknemer en de aard van de klachten, de aard van het werk en duur van de ziekmelding. Wij werken aan het stellen van reële doelen, energiemanagement en daarmee de terugkeer naar werk. Hiervoor bieden we verschillende trajecten.

Aan het werk blijven bij de eigen werkgever – re-integratietraject 1e spoor

De meeste mensen met Long-COVID herstellen met de juiste begeleiding en behandeling weer in hun eigen werk. Bureau VolZin biedt passende en deskundige re-integratie begeleiding, door een specialist Werk & Gezondheid, tevens ergotherapeut, om dit mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie over re-integratie eerste spoor.

Ander passend werk bij een nieuwe werkgever – re-integratietraject 2e spoor

Voor mensen met Long-COVID en ernstige klachten is terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie niet altijd meer mogelijk. Binnen een re-integratietraject 2e spoor kijken de specialisten Werk & Gezondheid (tevens ergotherapeut) naar wat nog wel mogelijk is en welk werk daarbij past. Natuurlijk nemen we daar energiemanagement en het stellen van reële doelen in mee. Klik hier voor meer informatie over re-integratie tweede spoor.

Opbouwen vanuit een UWV-situatie – Werkfit worden

Voor werkzoekenden die een Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangen van het UWV is de stap naar betaald werk vaak nog te groot als er sprake is van Long-COVID. Hiervoor zijn laagdrempelige trajecten, waarbij gewerkt wordt aan een geleidelijke opbouw richting terugkeer op de arbeidsmarkt. Tijdens een Werk-fit traject onderzoekt de specialist Werk & Gezondheid de mogelijkheden en gaan samen met de werkzoekende op zoek naar vrijwilligerswerk om op deze wijze geleidelijk op te bouwen en te werken aan herstel. Hierbij wordt uiteraard gewerkt aan belasting-belastbaarheid.

Groepsprogramma: -Weer werken na Corona- voor werknemers en werkzoekenden die COVID hebben doorgemaakt.

In vier bijeenkomsten krijgen deelnemers inzicht in hun eigen kunnen, leren ze meer regie te krijgen over hun eigen herstelproces en werken ze aan energiemanagement. Dit programma kan ingezet worden als onderdeel van een 1e spoor of 2e spoor of UWV-traject. Ook kan het programma afzonderlijk gevolgd worden. Meer lezen over de training: Weer werken na corona, klik HIER.

Relevante pagina's

Balans tussen kunnen & doen

Kijken naar mogelijkheden, onderzoeken en verkennen van grenzen.

Op tijd stil staan. Maar ook in beweging komen.

De balans vinden tussen KUNNEN & DOEN. Dit is waar ik, als ergotherapeut binnen de re-integratie, dagelijks cliënten van Bureau VolZin bij begeleidt.

Mijn collega’s en ik volgen alle actuele ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 en andere infectieziekten. Hierdoor bieden wij de meest adequate begeleiding.

Daarnaast werken we samen met ergotherapeuten uit de eerste lijn en revalidatiecentra.

Specialist Werk & Gezondheid, ergotherapeut

Josta van Diemen

 

 

 

Bronnen en interessante links

Als belangrijke bron voor deze pagina is gebruikt: praktische handreiking COVID-19 en werk van Centrum Werk & Gezondheid. In deze handreiking worden tips en informatie gegeven aan onder andere werkgevers, werknemers, behandelaars over COVID-19 en werk. Ook lezen? Klik HIER

Verder interessante links zijn:

Handige tools en informatie die werk of werkhervatting bij langdurige coronaklachten ondersteunen. Kijk op de website van COVID 19 & Werk

C-SUPPORT, ondersteunt mensen met langdurige corona klachten (Long COVID). Kijk op de website.

Dagelijks leven in balans, een publicatie 0ver: Ergotherapie na corona. Lees HIER