Spring naar content

home > Re-integratie > Werknemers – Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter voor werknemers

Weer aan het werk na ziekte

Wanneer u langdurig ziek bent, werkt u niet alleen aan uw herstel, maar krijgt u ook te maken met allerlei wetten en regelgeving. Die dynamiek kan moeilijk of spannend zijn. Schakelt uw werkgever Bureau VolZin in om u te begeleiden? Dan kunt u vertrouwen op een partij die een hoop zorgen kan wegnemen. We leggen ingewikkelde regels uit, sluiten aan bij wat er mogelijk is en zien kansen. Samen beginnen we actief aan uw herstel richting werk, aangepast op uw persoonlijke behoefte.

Wet verbetering poortwachter

Als u langdurig ziek bent, is het de bedoeling vanuit de wetgeving dat uw werkgever u zo snel en zo goed mogelijk weer aan het werk helpt. In eerste instantie is dat de terugkeer naar het eigen werk of een andere functie binnen de eigen organisatie (Spoor 1-traject). Lukt dat niet, dan wordt ander werk bij een andere organisatie gezocht (Spoor 2-traject). Bureau VolZin begeleidt werkgevers en werknemers bij dit hele proces.

Coachen naar passend werk

VolZin heeft een praktische aanpak: samen met u bepalen we hoe het traject moet verlopen. We weten dat een re-integratietraject veel van u vraagt. U bent bijvoorbeeld onzeker over de toekomst of moet u aanpassen aan een andere werkomgeving. Daarnaast kunt u te maken hebben met fysieke, psychische of emotionele beperkingen. Samen met uw werkgever bekijken we wat de mogelijkheden zijn om u een nieuwe start te bieden; binnen of buiten het bedrijf.

Samen aan de slag

Onze werkwijze combineren we een persoonlijke invalshoek met daadkracht. Wij maken allereerst een plan van aanpak waarin u als werknemer centraal staat, want re-integratie heeft de meeste kans van slagen als we aansluiten bij uw persoonlijke situatie. We dagen ook uit: wellicht kunnen we samen een richting verkennen die niet per se vanzelfsprekend is?

Cliënt aan het woord

“Vanwege de klachten die ik had was het de vraag of ik werkzaam kon blijven in het onderwijs. Na een prettige kennismaking bij Bureau VolZin zijn door no-nonsense gesprekken deze klachten in kaart gebracht. De Specialist Werk & Gezondheid besprak steeds een thema, ondersteund met theorie. Dit heeft bijgedragen aan waar ik mij nu bevind.

Doordat ik alles uitprobeerde in de praktijk, kreeg ik steeds meer vertrouwen in mijzelf en mijn omgeving en grip op mijn leven. De belangrijkste les die ik heb geleerd is hoe ik beter voor mezelf kan zorgen. En de noodzaak daarvan! Ik ben nog steeds werkzaam in het onderwijs en solliciteer nu zelfs naar een andere functie.”
Dionne, 47 jaar cliënt eerste & tweede spoor

Relevante pagina's