Skip to content

home > Werken bij > De ergotherapeut in de re-integratie

Waarom dit zo goed aansluit

De ergotherapeut in de re-integratie

Ergotherapie en arbeid, dat zijn toch twee totaal verschillende richtingen? Deze vraag krijg ik vaker, wanneer ik vertel over mijn beroep. Zelfs mijn eigen netwerk vroeg zich dit af, toen ik de stap van de revalidatie naar de re-integratie maakte. Als ergotherapeut binnen de re-integratie kan ik juist mijn ei kwijt, werken (en leren) valt niet voor niets onder één van de handelingsgebieden van ergotherapie.

Uitstekende combinatie

Juist het participeren en het werk aanpassen, is wat in mijn beleving ergotherapie is. Het toepassen van compensatiestrategieën, eenhandig werkzaamheden aanleren, eigen regie en zelfmanagement laten ontwikkelen, plannen en belasting en belastbaarheid. Het zijn slechts enkele onderdelen van mijn werkzaamheden maar het zijn ook werkmethodes welke ik als ergotherapeut heb geleerd. Ik vergeet het nooit meer, toen ik een stagiaire (ergotherapie) begeleidde en zij na afloop van een jobcoachafspraak aangaf dat dit voor haar precies ergotherapie was. Het coachen om de werkzaamheden op een andere manier in te delen waren voor haar typerende werkzaamheden als ergotherapeut. Het feit dat zij nog maar twee weken meeliep bij Bureau Volzin en dit nu al concludeerde, gaf in mijn beleving heel duidelijk weer dat ergotherapie en re-integratie in werk overduidelijk samen gaan.

Specialismes

Binnen de re-integratie hebben we te maken met verschillende soorten trajecten. Trajecten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, trajecten van het UWV of gemeenten maar ook loopbaantrajecten of werkplekadviezen (waarover jullie later ongetwijfeld nog meer gaan lezen). In elk onderdeel vallen de diverse onderdelen van het vak ergotherapie toe te passen, om maar niet te spreken over de verschillende doelgroepen waarmee we te maken hebben. Waar de ene coach meer feeling heeft met psychische problemen, heeft de andere dat met een cognitieve beperking. Persoonlijk vind ik het fysieke aspect interessant en uitdagend. Door het werk dusdanig aan te passen, zorg ik ervoor dat het werk ondanks de lichamelijke aandoening toch nog kan worden uitgevoerd. Wanneer hier een hulpmiddel of compensatiestrategie voor aan de pas moet komen, kan ik juist mijn ergotherapeutische interventies en kennis weer toepassen om de doelen te bewerkstelligen. Dat het arbeid op een andere manier wordt uitgevoerd, maar wél uitgevoerd kan worden is wat we willen bereiken!

 

Kom eens meedraaien!

Stiekem hoop ik dat ik (toekomstig) ergotherapeuten al enthousiast heb gemaakt voor het werken binnen de re-integratie. Wie denkt dat hij of zij hier niet multidisciplinair kan werken, heeft het mis. Ons team bestaat voor een groot deel uit ergotherapeuten, maar ook uit coaches met een fysiotherapie achtergrond, psychologische achtergronden of juist meer zakelijk zoals bijvoorbeeld Human Resource Management. En daarbij, de contacten met (bedrijfs-, verzekerings- of revalidatie)artsen en behandelaren van andere centra zijn er meer dan regelmatig. Hierdoor denk ik zelfs dat ik mezelf nog veel meer als ergotherapeut heb ontwikkeld in de re-integratie dan in de revalidatie, zij het niet in behandelen maar in de vorm van begeleiden en adviseren. Het mooiste aan werken als ergotherapeut met arbeid, is in mijn beleving het bezoeken van de cliënten op alle locaties. Op kantoor, thuis of op de meest gave werkplekken door het gehele land.

 

 

Heb ik je nou echt enthousiast gemaakt en wil je een dagje met ons meelopen om te ervaren hoe het is als ergotherapeut binnen de re-integratie? Dat kan!

Er is altijd wel één van de Specialisten Werk & Gezondheid om jou wat meer uitleg te geven over ons werkveld.  Neem gerust contact met ons op.

Justin de Keijzer

Ergotherapeut, Specialist Werk & Gezondheid