Werkgevers

kleinergroter

Wanneer sprake is van reorganisatie of ziekte van uw werknemers wilt u ze voldoende kansen bieden om te herstellen of ander passend werk te vinden. Bureau VolZin adviseert en ondersteunt u hierbij.

Coachen naar passend werk
VolZin coacht werknemers bij het vinden van passend werk wanneer zij door persoonlijke en/of werkgerelateerde omstandigheden vastlopen in hun werk. Samen met u bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de werknemer een nieuwe start, binnen of buiten uw bedrijf te bieden.

Werknemer centraal
Wij maken een plan van aanpak waarin uw werknemer centraal staat. Want re-integratie begint bij de persoon zèlf. Uiteraard overleggen we regelmatig met alle betrokken partijen. In onze werkwijze combineren we mensgerichtheid met no-nonsense daadkracht.

Wet Verbetering Poortwachter
Onze trajecten ondersteunen u bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter. Bureau Volzin doet ook trajecten op het gebied van outplacement, (job)coaching en loopbaanbegeleiding.

Vragen, interesse of wilt u zich aanmelden?
Bel 088 266 99 00, mail of vul het contactformulier in. We geven u graag meer informatie in een kosteloos oriënterend gesprek.

Diensten:
re-integratie 1e spoor en 2e spoor, outplacement, loopbaanbegeleiding, (job)coaching, training: de ergotherapeut op de re-integratiemarkt

werkgevers
werknemers
UWV
UWV
diensten
kwaliteit
contact
over_VolZin