Spring naar content

home > Re-integratie UWV & Gemeente > Participatieladder

Meedoen op allerlei levels

De participatieladder

Met de participatieladder wordt goed zichtbaar op welk niveau mensen kunnen meedoen in de samenleving. Wat is er nodig om de kansen op werk te vergroten, ook voor mensen met een arbeidsbeperking? Bureau VolZin biedt activerings- en re-integratieprogramma’s waardoor mensen op de participatieladder kunnen stijgen.

Van trede 1 naar trede 2: van sociaal isolement naar sociale contacten buitenshuis

Wie langdurig ziek is, kan door belemmeringen en emoties in een sociaal isolement terecht komen. De deur uitgaan en andere mensen buitenshuis spreker wordt steeds lastiger. Door een participatie-interventie  kunnen deze mensen weer in beweging komen.

Een Specialist Werk & Gezondheid van Bureau VolZin bespreekt met de deelnemer wat hij of zij graag weer zou doen. Dat kan een huishoudelijk klusje zijn, een praatje maken met de buurman of een boodschap doen met een familielid.

De Specialist brengt ook het professionele netwerk in kaart: zijn er hulpverleners die regelmatig langskomen? Is er andere ondersteuning mogelijk? Als de deelnemer weer in staat is zelfstandig een activiteit buitenshuis uit te voeren, en daar sociale contacten heeft, is trede 2 bereikt.

Van trede 2 naar trede 3: Deelname aan georganiseerde bezigheden

In deze fase gaat het om het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid. De Specialist Werk & Gezondheid van Bureau Volzin werkt samen met de deelnemer aan motivatie of het zelfvertrouwen. Ook het verleggen van grenzen of juist stellen van grenzen komt aan de orde. Er zijn individuele gesprekken en/of groepstrainingen.

Van trede 3 naar trede 4: Onbetaald werk doen

Doet de deelnemer inmiddels geregeld activiteiten buitenshuis, dan is de volgende stap vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats, om bijvoorbeeld te wennen aan een arbeidsritme of aan samenwerken met collega’s. Bureau VolZin begeleidt hierbij tijdens een ‘Werkfit’ traject.

Van trede 4 naar trede 5 en 6: Betaald werk met en zonder ondersteuning

De stap van vrijwilligerswerk naar betaald werk gebeurt met het ‘Naar werk’-traject . Tijdens het betaalde werk wordt de deelnemer de eerste tijd ondersteund door een jobcoach en er kunnen aanpassingen gedaan worden op de werkvloer, zodat hij of zij het werk goed kan uitvoeren. Het is de bedoeling dat de coach zichzelf uiteindelijk overbodig maakt: trede 6 is bereikt.

Participatieladder Bureau VolZin