Spring naar content

home > Re-integratie > Haalbaarheidsonderzoek

Duidelijkheid voor iedereen

Een haalbaarheidsonderzoek voor Spoor 1 of Spoor 2-traject

Soms is het niet duidelijk of re-integratie voor een zieke medewerker een reële optie is. Heeft een Spoor 1 of Spoor 2-traject kans van slagen? Bureau VolZin kan in zulke gevallen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Zo weten zowel werknemer als werkgever waar zij aan toe zijn.

Hoe verloopt het haalbaarheidsonderzoek?

Afhankelijk van de situatie heeft onze Specialist Werk & Gezondheid twee tot drie gesprekken met de werknemer (inclusief een intakegesprek). Als het nodig is volgt er ook nog een observatie op de werkplek. Ook gaat de Specialist in gesprek met een leidinggevende en/of andere betrokkenen, bijvoorbeeld de behandelend ergotherapeut. Na dossieronderzoek stelt onze Specialist Werk & Gezondheid een document op voor de werkgever, waarin staat of we nog wel of geen re-integratiemogelijkheden zien.

Waarom Bureau VolZin?

Wij hebben veel kennis en ervaring met re-integratie in relatie tot ziektebeelden. Daarom maken we een goede inschatting wat er wel en niet mogelijk is.

Op basis van uw vraag zetten we de juiste Specialist Zorg & Gezondheid in om de haalbaarheid van re-integratie in te schatten.

De vraag wordt snel opgepakt en uitgewerkt, waardoor werkgever en werknemer snel duidelijkheid hebben.

Group 3

Kennis en ervaring met
re-integratie en ziektebeelden

Group 3

Snel duidelijkheid voor werkgever en werknemer

Group 3

Voor elke vraag de juiste Specialist Zorg & Gezondheid