Spring naar content

home > Re-integratie UWV & Gemeente > Re-integratiemodules

Meedoen op allerlei niveaus

Onze re-integratiemodules

Van simpelweg de deur weer uitkomen tot deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Bureau VolZin krijgt met allerlei activerings- en re-integratiemodules mensen weer in beweging. De stappen richting betaald werk worden voorgesteld als een participatieladder. Bureau VolZin helpt mensen hogerop te komen op die ladder.

Re-integratiedienst: Stap voor stap weer meedoen

Mensen die langdurig ziek zijn kunnen door hun (ervaren) belemmeringen en emoties in een sociaal isolement terecht komen. Ze komen de deur vrijwel niet meer uit en spreken bijna niemand meer buiten de huiselijke kring. Deze mensen kunnen door een participatie-interventie weer in beweging komen.

Een Specialist Werk & Gezondheid van Bureau VolZin bespreekt met de cliënt wat hij of zij graag weer zou doen. Dat kan een huishoudelijk klusje zijn, een praatje maken met de buurman of een boodschap doen met een familielid.

De Specialist brengt ook het professionele netwerk in kaart: zijn er hulpverleners die regelmatig langskomen? Is er andere ondersteuning mogelijk?

Bij het UWV heet deze modulaire dienstverlening: ‘Participatie interventie’.

Re-integratiedienst: Meedoen aan de maatschappij

Dit programma gaat het om het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid. De Specialist Werk & Gezondheid van Bureau Volzin werkt samen met de cliënt aan de motivatie of het zelfvertrouwen. Ook het stellen van grenzen wordt geoefend. Dit gebeurt met individuele gesprekken of in groepsgesprekken, maar bijvoorbeeld ook doordat de cliënt regelmatig deelneemt aan activiteiten, zoals een sportles in groepsverband.

Bij het UWV heet deze modulaire dienstverlening: ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’.

Re-integratiedienst: Het praktijkassessment

Soms is het niet duidelijk op welke trede van de participatieladder iemand zich bevindt en wat de verdere mogelijkheden zijn. In een praktijkassessment kan Bureau VolZin dit onderzoeken. We geven inzicht in de competenties en mogelijkheden van een cliënt, maar ook hoe hij of zij de participatieladder kan bestijgen richting betaald werk. Dit praktijkassessment bestaat uit persoonlijke gesprekken en opdrachten. Ook is het mogelijk om een cliënt in een werksituatie te observeren. Van daaruit geven we advies, ook over welke vervolgdiensten nog nodig zijn.

Re-integratiedienst: Begeleiding bij scholing

Soms kan er nog scholing nodig zijn voor een cliënt met passend werk aan de slag kan, ook al is hij of zij al ‘werkfit’ gemaakt. Bureau VolZin biedt in zulke gevallen begeleiding. Misschien is het lang geleden dat iemand voor het laatst in de schoolbanken heeft gezeten of leidt de privésituatie zoveel af dat iemand snel de concentratie verliest. Door huiswerkbegeleiding en/of coaching blijft een cliënt gemotiveerd: hij leert planmatig te studeren en de aandacht erbij te houden. De scholing heeft meer kans van slagen, waarna de match met passende vacatures kan worden gemaakt.

IMG_3009