Spring naar content

home > Duurzame Inzetbaarheid > Werkplekonderzoek & advies door ergotherapeut

Goed en gezond werkgedrag

Bewust aan het werk: werkplekadvies en werkplektraining

Goed en gezond werken gaat veel verder dan alleen een stoel goed instellen. Een ergonomisch ingerichte werkplek is een begin, maar het gaat ook om gedrag. Ben je je bewust van je werkhouding of neem je genoeg minipauzes? Bureau VolZin adviseert individuele medewerkers en bedrijven over werkplekinrichting en werkgedrag. Met onze training ‘Bewust aan het werk’ kunnen individuele medewerkers, of een team/afdeling daarnaast ook zélf aan de slag met beter werken.

Klachten door fysieke belasting

Een derde van het verzuim in Nederland wordt veroorzaakt door klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Fysieke belasting staat een duurzame en productieve inzet van werknemers in de weg. Dat geldt niet alleen voor zwaar lichamelijk of repeterend werk, zoals in de bouw of industrie, maar ook voor statische beroepen waarbij men langdurig in dezelfde houding werkt. Denk bijvoorbeeld aan tandartsen en hun assistenten, schoonheidsspecialisten of IT’ers.

Meer informatie over fysieke belasting

Meer dan alleen een goede werkplek

Om overbelasting te voorkomen en ziekteverzuim te beperken zijn een goed ingerichte (thuis)werkplek en werkomgeving nodig. Maar correct gebruik van materiaal, de juiste werkhouding en voldoende afwisseling zijn minstens zo belangrijk. Dit laatste is mensenwerk: het gaat over gedrag en ook over werkcultuur. Onze Specialisten Werk & Gezondheid begrijpen dat. Aan de hand van door TNO ontwikkelde instrumenten en ons eigen ‘Bewust aan het werk’-model gaan we observeren, analyseren, instrueren en adviseren. Dat doen we samen met een werknemer of meerdere werknemers op de eigen werkplek.

Eigen regie

De training vindt plaats op de werkvloer. We bespreken de vraag: wat voor invloed kun je zelf hebben op je werkhouding? Door zich hiervan bewust te zijn, wordt de autonomie van de werknemer groter en wordt hij proactiever in eigen handelen en verbeteren van eigen werksituatie. Zo komt de verantwoordelijkheid voor verantwoord werken bij zowel de werkgever als werknemer te liggen.

Wat kan Bureau VolZin voor uw bedrijf betekenen?

Voor werkplekadvies en -training worden onze Specialisten Werk & Gezondheid ingezet. Zij hebben een ergotherapeutische en fysiotherapeutische achtergrond. Aan de hand van uw concrete vraag maken we een programma op maat, passend bij het type organisatie, de medewerkers en de aard van het werk.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Werkplekadvies en -instructie aan thuiswerkers en werknemers die veel onderweg zijn. Nu ook corona-proof uitvoerbaar.
  • Werkplekadvies en -instructie ‘on the job’ aan één of meerdere medewerkers (afgestemd per afdeling of type werk)
  • Interactieve groepstraining en voorlichting aan alle medewerkers gericht op ergonomie en gedrag
  • Trainen medewerkers tot ergocoach

Wat zeggen andere bedrijven over Bureau VolZin?

“Bureau VolZin heeft ons naar grote tevredenheid geholpen met werkplekonderzoek. De adviezen zijn goed en er wordt verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf neergelegd. Ook de werkplekonderzoeken bij onze buitendienstmedewerkers thuis zijn goed ontvangen. Zelfs de zithouding in de auto werd meegenomen.”
Myra, Senior HR Beleidsadviseur Reuma Nederland

Ideale werkplek josta2