Spring naar content
Weer energiek en vol zin naar uw werk

Individuele coaching

Ga je op maandag met lood in de schoenen naar je werk? Mopper je steeds vaker hardop? Zie je als een berg op tegen het wegwerken van e-mails? Heb je steeds vaker meningsverschillen met collega’s? Onze Specialisten Werk & Gezondheid zien regelmatig mensen die vastlopen in hun werk. Ze vinden hun baan leuk, maar toch knelt het en kunnen ze moeilijk verwoorden waar het precies aan ligt. Zowel de werkgever als de werknemer maken zich zorgen, maar ze zijn niet altijd in staat om dit zelfstandig aan te pakken. Individuele coaching van Bureau VolZin biedt perspectief.

Een kleine interventie met groots resultaat

Weinig energie of motivatie, veel mopperen, uitstelgedrag, geen of negatieve communicatie op de werkvloer of perfectionisme, veel stress: het zijn zaken die werkplezier in de weg kunnen staan. Overbelasting, burn-out of vertrek van een goede collega liggen op de loer als er niets met de signalen wordt gedaan. Toch zijn een aantal coachingssessies vaak al voldoende om goede resultaten te boeken, voor zowel werknemer als werkgever.

Aan de hand van Aandacht (voor de signalen), Inzicht (hoe is het probleem ontstaan) en Zicht (wat zijn mogelijke oplossingen) bepalen we samen met u de vraag en zetten we de eerste acties uit. Met die acties kunt u concreet aan de slag, en na een paar weken merkt u dat u al meer regie en energie heeft. U leert op welke zaken u invloed kunt uitoefenen en datgene los te laten waar u geen invloed op heeft.

Deelnemers krijgen snel door: een verandering begint bij jezelf. Daardoor gaan ze zich verantwoordelijker voelen, krijgen ze vaak weer zin in hun werk en blijven ze van waarde voor een organisatie. Overigens leiden nieuwe inzichten er soms ook toe dat mensen op zoek gaan naar een andere baan, binnen of buiten de organisatie.

Manager aan het woord over individuele coaching van Bureau VolZin?

“Alle teamleden van Werkdag BV hebben persoonlijke coaching gehad van Bureau VolZin om te zien hoe zij in hun werk zitten. Met een buitenstaander bespreken waar je tegenaan loopt, hoe je in je werk zit, waar je energie van krijgt of wat je niet durft aan te gaan. Eigenlijk zouden alle leidinggevenden van Nederland hun medewerkers zo’n coaching cadeau moeten doen, inclusief zichzelf. Het levert een bedrijf namelijk enorm veel op: het werk gaat weer stromen en de medewerkers gaan zelf actief aan de slag met wat ze meegenomen hebben uit de gesprekken.”
Hubert-Jan De With, Unitmanager Werkdag BV